Ompliu els espais buits amb una a o una e segons convingui.a - e

Masculí singular Femení singular Masculí plural Femení plural
Enllaços
Twitter
Facebook
Blog