Trieu l'opció correcta o més adequada per a cada frase.

Enllaços
Twitter
Facebook
Blog