Trieu l'opció lèxica correcta per a cada frase.

Enllaços
Twitter
Facebook
Blog