Per a cada enunciat, indiqueu si és cert o fals. Quan feu clic al botó «Solució» apareixeran les correccions dels enunciats falsos.

Enllaços
Twitter
Facebook
Blog