Ompliu els espais buits amb s o ss, segons convingui. s - ss

Enllaços
Twitter
Facebook
Blog