Ompliu els espais buits amb les formes corresponents del verb entre parèntesis.

Enllaços
Twitter
Facebook
Blog